Meditatii Romana Online | 0741645867

Testele PIRLS

Testele PIRLS (II)

Continuăm testele PIRLS cu un nou model. Vezi aici prima parte.

Testele PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) constituie o evaluare care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit, fiind conceput pentru elevii clasei a IV-a. Testele PIRLS sunt o evaluare comparativă a gradului de alfabetizare şi se realizează o dată la cinci ani, încă din anul 2001. Evaluările naţionale (EN II, EN IV, EN VI) au drept referenţial testele PIRLS, PISA.

Micul bulgăre de lut

                 de Diana Engel

Sus pe un drum de costişă, într-un turn vechi se afla un atelier. Era un atelier de olărit, plin cu butoaie de faianţă colorată, roţi ale olarului, cuptoare de var, şi, desigur, lut. Lângă fereastră era o ladă mare din lemn cu capac greu. Acolo era ţinut lutul. Către fund, turtit într-un colţ, era cel mai vechi bulgăre de lut. El de-abia îşi amintea ultima dată când fusese mânuit, cu multă vreme în urmă. În fiecare zi capacul greu se deschidea. Mâinile căutau înăuntru, apucând rapid săculeţi sau bulgări de lut. Micul bulgăre de lut auzea sunetele plăcute ale oamenilor ocupaţi cu munca lor.

– Când va fi rândul meu? se întreba el.

Cu fiecare zi care trecea în întunericul lăzii, micul bulgăre de lut îşi pierdea speranţa. Într-o zi un grup mare de copii intră în atelier cu profesorul. Multe mâini căutau în ladă. Micul bulgăre de lut a fost ultimul ales, dar a fost scos afară!

– Iată şansa mea cea mare! se gândi el, uitându-se cu coada ochiului în lumină.

Un băiat puse lutul pe roata olarului, învârtind-o cât de repede putea.

– Asta e distractiv! se gândi micul bulgăre de lut.

Băiatul încercă să tragă lutul în sus, în vreme ce roata se învârtea. Micul bulgăre de lut simţea emoţia de a deveni ceva! După încercarea de a face un castronaş, băiatul renunţă. El împinse şi presă lutul şi formă o bilă drăguţă.

– Este timpul să curăţaţi, spuse profesorul.

Atelierul se umplu de sunetele copiilor, care ştergeau cu buretele, măturau, spălau şi uscau. Apa picura peste tot. Băiatul aruncă bulgărele de lut, lângă fereastră şi se repezi să se alăture prietenilor lui. După o vreme, atelierul se goli. Camera era liniştită şi întunecoasă. Micul bulgăre de lut era îngrozit. Nu doar că îi lipsea umezeala lăzii, dar ştia că e în pericol.

– Totul s-a terminat, gândi el. Voi sta aici şi mă voi usca până ce voi fi la fel de tare ca o piatră.

El stătea lângă fereastra deschisă, incapabil să se mişte, simţind cum umezeala se scurgea din el. Lumina soarelui bătea în jos, boarea nopţii pătrundea înăuntru, până ce el deveni o piatră tare. Era atât de tare, încât cu greu putea gândi. Ştia doar că e plin de deznădejde.Dar undeva în adânc, înlăuntrul micului bulgăre de lut, o mică picătură de umezeală rămăsese, iar el refuza să-i dea drumul să plece.

– Ploaie, gândi el.

– Apă, suspină el.

– Te rog, zise el în cele din urmă, fără vlagă, uscat, deznădăjduit.

Unui nor călător i se făcu milă de micul bulgăre de lut şi se întâmplă un lucru minunat. Picături de ploaie uriaşe pătrunseră prin fereastra deschisă, căzând pe micul bulgăre de lut. Toată noaptea a plouat şi până dimineaţa el era la fel de moale ca înainte.Vocile năvăliră în atelier.

– Oh, nu – zise o femeie. Ea era olar, şi adesea folosea atelierul.

– Cineva a lăsat fereastra deschisă tot sfârşitul de săptămână! Avem mult de curăţat. Poţi lucra cu nişte lut în timp ce eu găsesc prosoapele, îi spuse ea fiicei sale.Fetiţa văzu bulgărele de lut stând la fereastră.

– Acesta pare bulgărele perfect pentru mine, zise ea. Curând ea presa şi frământa lutul în forme plăcute. Pentru micul bulgăre de lut, degetele ei păreau divine.

Fata gândea în timp ce lucra şi mâinile ei se mişcau cu un scop anume. Micul bulgăre de lut se simţea modelat cu delicateţe într-o formă rotunjită, scobită. Câteva ciupituri şi deja avea un mâner.

– Mami, mami – strigă fata – am făcut o ceaşcă!

– Este minunat, zise mama ei. Pune-o pe raft şi va fi arsă în cuptor. Apoi o poţi colora cu orice culoare îţi place.

Curând ceşcuţa era gata să fie dusă la noua sa casă. Acum ea locuieşte pe un raft în bucătărie, lângă celelalte ceşti, farfurioare şi căni. Toate sunt foarte diferite şi câteva sunt foarte frumoase.

– Micul dejun! strigă mama, aşezând noua ceaşcă pe masă şi umplând-o cu ciocolată fierbinte.

Fetiţa îl ţine cu delicateţe. Cât de fericit se simte el, cu liniile netede ale noii sale forme. Cât de bine îşi face el datoria!Ceşcuţa stă mândră.

– În cele din urmă – în cele din urmă, sunt ceva.

Întrebări:

1. Numerotează propoziţiile de mai jos în ordinea în care s-au întâmplat evenimentele. Numărul 1 a fost rezolvat pentru tine. 

Ploaia a făcut bulgărele de lut umed şi moale. Un băiat a încercat să facă din bulgărele de lut un castronaş. O fată a făcut din bulgărele de lut o ceşcuţă. Bulgărele de lut s-a uscat. Bulgărele de lut era în ladă.

2. De ce a stat bulgărele de lut în ladă pentru aşa multă vreme?

3. Ce îşi dorea bulgărele de lut la începutul povestirii?

4. De ce a fost lutul în cele din urmă scos din ladă?

A Toţi ceilalţi bulgări de lut au fost folosiţi.

B Se afla deasupra celorlalţi bulgări de lut.

C Băiatul a ales acel bulgăre de lut pentru că i-a plăcut în mod special.

D Profesorul i-a spus băiatului să folosească acel bulgăre.

5. Ce făcu băiatul care poate fi considerat neglijenţă?

A Lăsă lutul pe roata olarului.

B Învârti roata olarului cât de repede putu.

C Puse lutul lângă fereastră.

D Împinse şi presă lutul.

6. Băiatul a lăsat bulgărele de lut în pericol. Care era pericolul?

7. Cum s-a simţit bulgărele de lut imediat după ce băiatul a părăsit atelierul de olărit?

A satisfăcut

B speriat

C supărat

D mândru

8. Ce lucru minunat s-a întâmplat după ce bulgărele de lut a fost aşezat la fereastră pentru multă vreme? De ce a fost acesta un lucru aşa de minunat pentru bulgărele de lut?

9. Care cuvinte din povestire arată că fetiţa ştia ce voia să facă?

A „degetele ei păreau divine.”

B „Fetiţa văzu bulgărele de lut.”

C „Fetiţa îl ţine cu delicateţe.”

D „mâinile ei se mişcau cu un scop anume.”

10. Descrie diferitele sentimente pe care lutul le-a avut la începutul şi la sfârşitul povestirii. Explică de ce aceste sentimente s-au schimbat.

11. Fetiţa este o persoană importantă în această povestire. Explică de ce ea a fost importantă pentru ceea ce s-a întâmplat.

12. Autorul povestirii scrie despre bulgărele de lut ca şi cum ar fi o persoană. Ce încearcă autorul să te facă să-ţi imaginezi?

A cum este în ploaie

B cum s-ar putea simţi un bulgăre de lut

C cum este să lucrezi cu lut

D cum te simţi când creezi ceva

13. Care este mesajul principal al acestei povestiri?

A Oamenii sunt uşor de modelat şi de format, precum lutul.

B Există multă nefericire în lume.

C Eşti mai fericit când faci ceva cu folos.

D Olăria este cea mai bună cale de a face bine în lume.

Sursa Testele PIRLS: https://www.scribd.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

back to top