Meditatii Romana Online | 0741645867

Testele PIRLS

Testele PIRLS (I)

Testele PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/Lectură) constituie o evaluare care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit, fiind conceput pentru elevii clasei a IV-a.

Conceptul de alfabetizare la citire desemneză abilitatea de a înțelege și de a utiliza formele limbii scrise cerute de către societate și valorizate de către individ. Alfabetizarea la citire/lectură (achiziția capacităților de bază pentru citire) este considerată unul dintre procesele fundamentale în cadrul școlarizării, întrucât constituie baza învățării tuturor celorlalte discipline de studiu.

Testele PIRLS își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în perioada de școlarizare obligatorie.

Testele PIRLS scrise administrate în cadrul acestor evaluări naţionale nu vizează „ceea ce se predă la clasă” deoarece nu urmăresc reproducerea de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilitati de adaptare la situaţii noi, aceste teste se axează pe competentele dobândite, nu pe reproducerea de cunoştinţe predate.

Ce se evaluează?

Testele PIRLS vizează eficiența strategiilor de citire/lectură utilizate de către elevi.

 • – Identificarea și regăsirea informației explicit formulate (urmărirea unor idei specifice, căutarea definițiilor unor cuvinte sau expresii, identificarea timpului sau locului unei povestiri, identificarea temei și a ideii principale)
 • – Formularea de deducții simple pe baza textului citit (formularea concluziei unor argumente, descrierea relațiilor dintre două personaje)
 • – Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor (compararea informațiilor din text, distingerea mesajului sau a temei textului)
 • – Abordarea critică a textului și evaluarea personală a conținutului, structurii, a utilizării limbajului, a perspectivei și a specificului autorului (evaluarea probabilității ca evenimentele descrise să aibă loc în realitate, determinarea perspectivei autorului cu privire la ideea textului).

Testele PIRLS: MODELE

O noapte de necrezut

Adaptare dupã Franz Hohler, Eine wilde Nacht,

Anina avea zece ani, şi chiar şi pe jumătate adormită, reuşea să găsească drumul din camera ei până la baie. Uşa de la camera ei era de obicei uşor crăpată, iar becul de veghe din hol făcea atâta lumină cât să ajungă până la baie, trecând pe lângă măsuţa de telefon.Într-o noapte, în timp ce trecea pe lângă măsuţa de telefon către baie, Anina auzi ceva care suna ca un sâsâit încet. Dar, fiind pe jumătate adormită, nu acordă prea multă atenţie acestuia. Oricum, se auzea destul de departe. Nu îşi dădu seama de unde vine, până când nu se întoarse către camera sa. Sub măsuţa de telefon se găsea un vraf de ziare şi reviste vechi şi acest vraf începu să se mişte. De acolo se auzea zgomotul. Dintr-o dată, vraful începu să se răstoarne – în dreapta, în stânga, în faţă şi în spate –până când, ziarele şi revistele se împrăştiară peste tot pe podea.

Anina nu îşi putea crede ochilor în timp ce privea un crocodil mârâind şi răsuflând cu zgomot, ieşind de sub măsuţa de telefon.Anina îngheţă pe loc. Cu ochii mari cât cepele, ea privea cum crocodilul se târa afară cu totul dintre ziare, şi încetişor se uita de jur împrejurul apartamentului. Părea de-abia ieşit din apă, pentru că întreg corpul şiroia. Peste tot pe unde călca crocodilul, rămâneau urme ude pe covor.

Crocodilul îşi mişca capul înainte şi înapoi, scoţând un puternic sâsâit. Anina înghiţi cu greutate, privind la botul crocodilului cu şirul său de dinţi îngrozitor de lung. El îşi unduia coada încet, înainte şi înapoi. Anina citise despre aceasta în „Revista despre animale” – cum loveşte crocodilul puternic apa cu coada sa, pentru a alunga sau pentru a-şi ataca duşmanii. Privirea îi căzu pe ultimul număr al „Revistei despre animale”, care căzuse din vraf şi zăcea la picioarele ei. Avu un alt şoc. Pe coperta revistei se aflase poza unui crocodil mare, pe malul unui râu. Acum, malul râului era gol! Anina se aplecă şi ridică revista. În acel moment, crocodilul lovi cu coada atât de tare, încât trânti vaza cea mare cu floarea soarelui pe podea, iar florile de floarea soarelui se împrăştiară peste tot. Dintr-o săritură rapidă, Anina ajunse în dormitorul ei. Ea închise uşa trântind-o, apucă patul şi îl împinse pentru a bloca uşa. Ridicase o baricadă care o putea apăra de crocodil. Răsuflă uşurată.Dar, apoi ezită. Dacă animalului îi era pur şi simplu foame? Oare, pentru a goni crocodilul, nu trebuia să îi oferi ceva de mâncare?

Anina se uită din nou la revista despre animale. Dacă un crocodil putea să se târască afară dintr-o fotografie, poate că şi alte animale puteau să o facă. Anina răsfoi grăbită revista şi se opri la un stol de păsări flamingo aflate într-o mlaştină din junglă. Exact ce îmi trebuie, gândi ea. Acestea arată ca un tort pentru crocodili.Deodată, se auzi un trosnet puternic şi vârful cozii crocodilului intră prin uşa, spartă.Rapid, Anina ridică poza cu păsările flamingo în dreptul găurii din uşă, şi strigă cât putu de tare, „Ieşiţi din mlaştină! Uş! Uş!” Apoi, aruncă revista prin gaură, în hol, bătu din palme, zbieră şi ţipă. 

Cu greu putu să creadă ceea ce se întâmplă în continuare. Întreg holul se umplu deodată cu păsări flamingo care scoteau sunete ascuţite şi îşi fâlfâiau aripile larg deschise, alergând peste tot de jur împrejur pe picioarele lor lungi şi slăbănoage. Anina văzu o pasăre cu o floare a soarelui în cioc şi o alta, apucând pălăria mamei ei din cuier. De asemenea, văzu o pasăre flamingo dispărând în gura crocodilului. Din două muşcături rapide, el înghiţi pasărea flamingo şi acesteia îi urmă repede alta, cea cu floarea soarelui în cioc.După două porţii de păsări flamingo, crocodilul părea să se fi săturat şi se aşezase mulţumit în mijlocul holului. După ce acesta îşi închise ochii şi nu mai mişcă deloc, Anina deschise încet uşa şi se strecură prin ea, în hol. Ea aşeză coperta goală a revistei în faţa nasului crocodilului. „Te rog”, şopti ea, „te rog, pleacă înapoi acasă”. Ea se strecură înapoi în dormitor şi privi prin gaura din uşă. Văzu crocodilul înapoi pe coperta revistei. Acum, ea merse cu grijă în sufragerie, unde păsările flamingo erau înghesuite în jurul canapelei sau stăteau în picioare, pe televizor. Anina deschise revista la pagina cu poza goală. „Vă mulţumesc”, spuse ea, „vă mulţumesc foarte mult. Acum puteţi merge înapoi la mlaştina voastră”.

Dimineaţă, i-a fost foarte greu să explice părinţilor pata udă, uriaşă, de pe podea şi uşa distrusă. Ei nu au fost convinşi în legătură cu crocodilul, chiar dacă pălăria mamei ei nu putea fi găsită nicăieri.

Întrebări

Întrebarea 1: Care a fost primul semn că se întâmpla ceva neobişnuit?

 • Un vraf de ziare a început să se mişte.
 • Anina a văzut coperta revistei.
 • Uşa de la camera ei era distrusă.
 • Anina a auzit un sâsâit.

Întrebarea 2: De unde a venit crocodilul?

 • din baie
 • de pe coperta unei reviste
 • de sub pat
 • dintr-un râu din apropiere

Întrebarea 3: Care cuvinte ne spun că Anina era speriatä?

 • ,,Îngheţă pe loc”
 • „nu îşi putea crede ochilor”
 • „răsuflă uşurată”
 • „suna ca un sâsâit încet”

Întrebarea 4: De ce credea Anina că crocodilul urma să atace?

 • El îşi arăta şirul lung de dinţi.
 • El scoase un puternic sâsâit.
 • El începu să mârâie şi să răsufle cu zgomot.
 • El îşi unduia coada înainte şi înapoi.

Întrebarea 5: Aranjează propoziţiile următoare în ordinea în care s-au petrecut întâmplările din povestire. Prima a fost deja numerotată pentru tine.

 • Anina a văzut crocodilul.
 • Crocodilul a mâncat două păsări flamingo.
 • Anina a încercat să le explice pärintilor de ce era distrusă uşa.
 • 1 Anina a început să meargă către baie.
 • Anina fugi către dormitor şi trânti uşa.

Întrebarea 6: De ce a chemat Anina păsările flamingo?____________

Întrebarea 7: Cum s-a spart uşa de la dormitor?

 • Coada crocodilului a intrat prin ea.
 • Vaza mare s-a trântit peste ea.
 • Ciocul ascuţit al păsării flamingo a crăpat-o.
 • Patul s-a izbit de ea.

Întrebarea 8: Cum i-a fost revista de folos Aninei? Scrie două moduri.

 • ______
 • ______

Întrebarea 9: La finalul povestirii, cum se simţea Anina faţă de păsările flamingo?

 • vinovată
 • precaută
 • recunoscătoare
 • enervată

Întrebarea 10: Numeşte un lucru pe care Anina l-a explicat cu dificultate părinţilor ei. ______

Întrebarea 11: Ai aflat cum era Anina, din lucrurile pe care le-a făcut. Descrie cum era Anina şi oferă două exemple din ceea ce a făcut, care să demonstreze aceasta.

Întrebarea 12: Autorul nu ne spune dacă aventura Aninei a fost doar un vis. Găseşte o dovadă care să arate că s-ar putea să fi fost un vis.

Întrebarea 13: Găseşte o dovadă care să arate că s-ar putea să nu fi fost un vis.

***

Sursa Testele PIRLS: https://www.scribd.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

back to top