Meditatii Romana Online | 0741645867

greșeli frecvente limba română

Greșeli frecvente în limba română (I)

În ultimii ani, putem sesiza greșeli frecvente în limba română. Pentru mulți dintre vorbitorii limbii române v-a veni este unul și același lucru cu va veni, cărțile care le-am citit și succesurile sunt din ce în ce mai frecvente. Așadar, consider că o astfel de rubrică este bine-venită. Iată câteva greșeli frecvente în limba română:

GreșitCorectObservații
*președențiepreședințieSub influența lui prezidențial
*fregventfrecvent
*ora doisprezeceora douăsprezeceSe face acordul între substantivul de gen feminin și numeralul cardinal.
*cunoștiințăcunoștință
*înșealăînșală
*așeazăașază
*noștrii
*voștrii
noștri
voștri

*membrii
*metrii
membri
metri
Un fenomen similar se întâmplă în cazul substantivului membru (printre altele), care are la plural forma nearticulată membri și forma cu articol hotărât membrii; aceste forme sunt adesea confundate în scris. 
mi-ar *placemi-ar plăceaTranziție considerată greșită a verbului a plăcea de la conjugarea a II-a la a III-a în forma *a place și flexionarea lui după modelul verbelor a face, a duce. În aceeași categorie intră și verbe precum a tăcea, a părea etc. Pentru a determina conjugarea corectă există metoda de a construi infinitivul lung și de a observa poziția accentului, pe terminație (conjugarea a II-a: plăcere, tăcere, părere) sau pe rădăcină (conjugarea a III-a: facere, ducere); infinitivul scurt are accentul pe aceeași poziție (a plăcea, a tăcea, a părea, dar a face, a duce). 
*ghiuvetăchiuvetă
*delicventdelincvent
*oprobiuoprobriu
*deasemeneade asemenea
*v-a veniva veni
*repercursiunerepercusiuneCuvintele percusiune și repercusiune derivă însă de la latinescul percutere (a lovi, a înfige). 
*creem
creăm
Verbul a crea se conjugă exact la fel ca a lucra, cu terminațiile adăugate la rădăcina cre- în loc de lucr-.
Am citit *decât două cărți.Am citit numai două cărți. Nu am citit decât două cărți.Decât se utilizează în enunțurile cu forma negativă a verbului.
ca *șica
(„în calitate de”)
Când ca este folosit în comparații cu sensul „la fel cu”, înlocuirea lui cu ca și este permisă (ca și mine, ca și cum). Sensul „în calitate de” nu permite o asemenea înlocuire, deși mulți vorbitori procedează astfel pentru a evita cacofonii *A fost ales ca și director.
*vroiam


voiam


Formele *vroiam etc. sunt frecvente în uz, dar nu sunt acceptate de norma actuală, fiind un hibrid între formele a două verbe diferite, sinonime: a voi și a vrea. La indicativ imperfect se preferă de obicei a voi, dar se pot folosi și formele lui a vrea: eu vream, tu vreai, el vrea, pronunțate cu diftongul ea.

Sursa: https://dexonline.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

back to top