Meditatii Romana Online | 0741645867

Cum să redactezi un rezumat

Din experiența mea la catedră, am constatat că mulți elevi întâmpină dificultăți în a redacta un rezumat al unui text epic la prima vedere. Deși înțeleg ceea ce citesc, le vine greu să formuleze ideile principale într-o maniera logică, elegantă și coerentă, care să confere unitate întregii redactări. Iată câteva repere esențiale în rezumarea eficientă a unui text literar epic.

PLANUL SIMPLU DE IDEI

Ideea principală concentrează conţinutul unui paragraf, reţine doar esenţialul.

Ideea principală poate apărea:

 • ca o propoziţie /o frază răspunzând la întrebarile: Cine? Ce face? Când? Unde? De ce?

Planul simplu de idei cuprinde doar ideile principale şi stă la baza realizării rezumatului.

CONDIŢIILE REALIZĂRII UNUI REZUMAT:

 1. lectura atentă a textului
 2. identificarea informaţiilor esenţiale: indici de timp și spaţiu, personaje
 3. identificarea etapelor acţiunii ( idei principale – PLANUL SIMPLU DE IDEI)
 4. selecţionarea elementelor de legătură dintre aceste etape, prin utilizarea conectorilor de tipul: apoi, la un moment dat, după o vreme, însă, astfel, în cele din urmă etc.
 5. respectarea ordinii întâmplărilor din textul dat
 6. utilizarea verbelor numai la persoana a III-a (se recomandă timpul prezent) în relatarea concentrată a informaţiei obţinute din textul de bază
 7. utilizarea infinitivului (precedat de prepoziția “pentru”) și a gerunziului, construcții verbale ce ajută la comprimarea informației din textul dat
 8. evitarea aprecierilor personale referitoare la personaje sau la întâmplările din text, păstrarea unui ton neutru, obiectiv
 9. evitarea folosirii cuvintelor/expresiilor din limbajul curent sau a regionalismelor, a arhaismelor, a termenilor din limbajul popular, a elementelor de argou sau de jargon
 10. eliminarea amănuntelor şi a descrierilor, a figurilor de stil / a procedeelor artistice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

back to top